6822

H - 200 mm W - 130 mm □ 30 x 10 mm
8,58лв

H - 200 mm W - 130 mm □ 30 x 10 mm (двустранно накатена) грундиран