6822-40х10

H - 200 mm W - 140 mm □ 40 x 10 mm
10,20лв

В - 200 мм Ш - 140 мм □ 40 x 10 мм (външно накатена) грундиран